Skip to content

RENTE EN UITLOTING OBLIGATIE LENING

Op de ledenvergadering van vrijdag 8 december 2023 is besloten om, vanwege de

aanwezigheid van voldoende liquide middelen, 20 uitgelote obligaties te trekken

welke zullen worden uitbetaald.

De getrokken obligatie nummers zijn:

2020001 2020043 2020062 2020072

2020003 2020050 2020063 2020086

2020025 2020054 2020065 2020088

2020030 2020059 2020069 2020090

2020033 2020061 2020070 2020095

De obligaties kunnen tot een maand na trekking in een gesloten envelop voorzien van uw

naam, adres en bankrekening nr. ingeleverd worden bij de penningmeester J. Rinkel,

Molenwei 29, 1616 SK Hoogkarspel.

Als u zich na deze periode van één maand niet heeft gemeld vervalt het bedrag van het

waardepapier aan de Ijsclub Hoogkarspel. (zie voorwaarden op de achterzijde van het

waardepapier)

Tevens zal de rente over 2023 beschikbaar worden gesteld.

Er wordt pas rente vergoed bij een inschrijving (lees: bezit) van 10 obligaties of meer

ofwel vanaf € 500

De staffel is als volgt:

 € 50 tot € 450 (1 t/m 9 stuks) geen rente

 € 500 tot € 950 (10 t/m 19 stuks) 1% rente vergoeding

 Vanaf € 1.000 (20 stuks of meer) 2% rente vergoeding

Rente betaling vindt plaats aan de bezitter (toonder) van de waardepapieren,

die zal zich moeten melden.

Een opgave van de nummers welke per 1 februari 2023 in uw bezit zijn kunt u uiterlijk

31 januari 2024 per e-mail sturen naar info@ijsclubhoogkarspel.nl.

Vermeld tevens uw naam en IBAN nummer.

Bestuur IJsclub Hoogkarspel wenst u een gezond en vooral ijsrijk 2024

1 Januari 2024

Back To Top