Skip to content

135e Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

Locatie: Odeon      Datum: vrijdagavond 8 december 2023    Tijd: 19.30 uur   

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering 06-01-2023
 3. Jaarverslag (Marion Mak-Oud)
 4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rinkel)
 5. Verslag van de financiële commissie (Ed Noordeloos, Piet Meissen, Ineke van der Gulik)
 6. Benoeming nieuw lid financiële commissie   
 7. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 1-12-2024 / 1-12-2025
 8. Uitloten obligaties Sportcircuit 
 9. PAUZE 
 10. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:

 • Roland Duijn

11. Sportdag

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Afsluiten door de voorzitter

15. Gezellig nazitten met borreltje en hapje 

Alle leden, donateurs en vrienden van de IJsclub zijn van harte welkom.

Namens het bestuur van de ijsclub Hoogkarspel
Erik Gerrits, voorzitter

Locatie: Odeon      Datum: vrijdagavond 8 december 2023    Tijd: 19.30 uur 

Back To Top